Testimine ja dokumenteerimine

Nagu nimestki aru saada, töötavad testimis- ja dokumentatsioonimeeskonnas testijad ja dokumenteerijad. Testijate ülesanne on töötada koos programmeerijatega ning uurida ja katsetada tarkvarale lisatavaid uusi funktsioone või parandusi, et teada saada, kas ja kuidas need töötavad ning kuidas klientide ootustele vastavad. Oluline pole ainult see, kas tehtud lahendus toimib õigesti, vaid ka see, kas lahendatakse algne probleem (ehk kas lahendus on õige) ning ei tekitata tahtmatult juurde uusi - seda uurivad testijad toetudes varasemale kogemusele ning küsides palju küsimusi.

Dokumenteerijate tööpõlluks on abitekstide kirjutamine ning manuaalide koostamine. Selleks teevad dokumenteerijad koostööd programmeerijate ja testijatega. Raintree tarkvara tuhanded konfiguratsioonivõimalused, seaded ja töövood vajavad kirjapanemist, et küsimuste tekkimisel oleks lõppkasutajal võimalik klienditoele helistamise asemel ise vastus leida. Samuti kasutatakse manuaale uute klientide koolitamiseks.